پیام آموزشی ۳۶

 

نقطه جوش خوردن (Welding point) در آزمون چهار ساچمهRelated image

نقطه جوش خوردن در آزمایش چهار ساچمه (Four Ball)، عبارتست از کمترین مقدار بار بر حسب کیلوگرم که با به کار بردن آن، چهار ساچمه به یکدیگر جوش می خورند. این آزمایش توانایی روغنهای دنده برای تحمل بارهای زیاد (فشار پذیری) را نشان می دهد.

مواد افزودنی فشارپذیر (EP) که در فرمولاسیون روغن های دنده مورد استفاده قرار می گیرند، با افزایش درجه حرارت فعال شده و با سطوح فلزی وارد واکنش می شوند، در نتيجه اين واکنش لايه روغن مناسب روي سطوح ايجاد شده و باعث جلوگيري از سايش بين سطوح فلزي مي شود. این مواد افزودنی با افزایش درجه حرارتی که در اثر بارهای ناگهانی و روان کاری شرایط مرزی ایجاد شده فعال می گردند.

استاندارد های ASTM D2783 و ASTM D2596 به ترتیب روش های اندازه گیری مقدار فشارپذیری روغن های دنده و گریس های EP می باشند. حداقل مقدار مجاز این آزمایش در استانداردهای مربوط  در جدول زیر درج شده است.

روغن های دنده صنعتی ISIRI 2974
روغن های دنده خودرويی ISIRI 2873 & 2810
گريس های ليتيم با خاصيت فشار پذيری ISIRI 5611

 

حداقل مقدار نمونه روغن دنده مورد نیاز برای انجام این تست 100 سی سی و حداقل مقدار گریس ۲۰۰ گرم می باشد.