Today - مهر ۱۰, ۱۴۰۲
مبتکر روشهای نوین CM در ایران

  چگونگی اطلاع رسانی شرکت در خصوص خـدمات آزمایشـگاهی قابـل ارائه

  عالیخوبمتوسطضعیف

  نحوه برخورد با مشتریان (دریافت نمونه، پاسخگویی فنی، ارسال نتایج)

  عالیخوبمتوسطضعیف

  در دسترس بودن پرسنل فنی در مواقع لزوم

  عالیخوبمتوسطضعیف

  تحویل به موقع نتایج آزمون طبق توافق انجام شده

  عالیخوبمتوسطضعیف

  ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل شرکت

  عالیخوبمتوسطضعیف

  ارزیابی شما از هزینه ارائه خدمات

  عالیخوبمتوسطضعیف

  نحوه اطلاعرسانی آزمایشگاه از نتایج (پست ، وب سایت ، فکس)

  عالیخوبمتوسطضعیف

  سهولت در دسترسی شما به شرکت ما

  عالیخوبمتوسطضعیف

  رعایت استاندارد آزمونهاي درخواستی و میزان دقت در انجام آنها

  عالیخوبمتوسطضعیف

  پاسخگویی به شکایات و رفع موارد عدم انطباق

  عالیخوبمتوسطضعیف

  آیا نیاز به حضور در دوره هاي آموزشی این شرکت را دارید؟

  خیربله  تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

  طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب