Today - خرداد ۱۹, ۱۴۰۲
مبتکر روشهای نوین CM در ایران

تلفن های مستقیم و داخلی ها:

واحد اداری تلفن ۹-۸۸۵۱۵۱۳۵-۰۲۱ تلفن ویژه ۸۷۷۰۰۱۷۸-۰۲۱ (۳۰ خط)
پذیرش نمونه داخلی  106- 103 داخلی ۱۰۳
کارشناسان فنی پذیرش داخلی ۱۱۰ – ۱۰۹ – ۱۰۴ داخلی ۱۱۰ – ۱۰۹ – ۱۰۴
فروش (صدور پیش فاکتور و فاکتور) داخلی ۱۵۰ داخلی ۱۵۰
دفتر فنی و تحلیل خطوط مستقیم: ۶-۸۸۵۲۷۹۴۵-۰۲۱ داخلی ۵۰۱
ارسال نتایج داخلی ۱۰۲ داخلی ۱۰۲
امور مشتریان و آموزش داخلی ۱۶۰ داخلی ۱۶۰
امور بازرگانی داخلی ۱۶۲ – ۱۶۱ داخلی ۱۵۷
امور قراردادها داخلی ۱۵۸ داخلی ۱۵۸
امور مالی داخلی ۴۰۲ داخلی ۴۰۰

مرکز تماس: ۸-۸۸۷۴۷۸۰۰-۰۲۱

فکس : ۸۸۷۴۱۵۶۹

ایمیل: atk@alborztadbir.com

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب