Today - مهر ۱۰, ۱۴۰۲
مبتکر روشهای نوین CM در ایران

تحلیل نتایج

تحلیل اولیه نتایج

آزمايشهائي كه معمولا بر روي نمونه هاي روغن انجام ميشود عبارتند از:

۱- آزمايشهاي خواص فيزيكي شامل مواردي نظير: غلظت (Viscosity)، نقطه اشتعال(Flash point)

۲- آزمايشهاي خواص شيميايي شامل مواردي نظير: اكسيدها، سولفاتها، اسيدهاي آلي و معدني و غيره.

۳- آزمايش آلودگيها شامل مواردي نظير: آلودگي گرد و خاك (سيليس)، آب، سوخت و غيره.

۴- آزمايش ذرات فرسايشي شامل مواردي نظير: ذرات فرسايشي نرمال، خوردگي شيميائي، خستگي ذرات دوره آببندي و غيره

پس از دريافت نمونه روغن، بر اساس درخواست ارسال كننده نمونه و يا بر اساس هماهنگيهائي كه قبلا” بعمل آمده، انواع آزمايشهاي لازم روي نمونه روغن انجام ميشود. عواملي كه در كاهش عمر روغن دخالت دارد

از جمله عوامل مهمي كه مي تواند در كاهش عمر روغن مؤثر باشند عبارتند از:

۱- نگهداري (انبار كردن) نا مناسب وآلوده شدن آن قبل از مصرف

۲- انتخاب نادرست روغن براي كار برد مورد نظر و اختلاط روغن هايي كه باهم سازگار نيستند (مثلاً موقع سرریز)

۳- عدم استفاده از لوازم مصرفي مناسب (فيلتر هوا ، فيلترروغن و…)

۴- آلودگي روغن به سوخت، آب، گرد وخاك و غیره در حین کار

۵ – تنظيم نبودن موتور دستگاه

۶ – وجود ذرات فرسايشي بيش از حد مجاز در روغن

۷ – پائين آمدن سطح تميزي روغن در سيستم هاي حساس مكانيكي ( توربين, كمپرسور و هيدروليك)

 

 

روغن موتور وكيفيت آن

روغنهاي موتور، براي روغنكاري سيلندر موتورهاي احتراق داخلي، سوپاپها، بادامكها و يا ياتاقانها بكار برده می شوند. روغن موتور بايد داراي خواص مشخصي باشد كه موارد عمده آنها عبارتست از:

الف – داراي گرانروي متناسب و ضريب اصطكاك بسيار كم باشد، تا بتواند بدون كاهش قدرت موتور به آساني در تمام قسمتهاي موتور گردش نماید.

ب – در مقابل حرارت مقاوم باشند و اكسيده نشوند. چون احتراق در موتور توليد حرارت زياد مينمايد، لذا روغن بايد در آن درجه حرارت مقاومت نموده وخاصيت خود را حفظ نمايد و اكسيده نشود.

ج – خاصيت پاك كنندگي مناسب داشته باشند. معمولا”پس از كار مداوم و حرارت زياد، مواد لجني در روغن موتور توليد ميشود كه براي جلوگيري از تشكيل آن روغن هاي موتور بايد داراي مواد پاك كننده باشند.

د – خاصيت ضد خورندگي و ضد زنگ: در نتيجه عمل احتراق مقداري آب و مواد اسيدي در روغن ايجاد ميگردد كه به داخل موتور نفوذ و باعث زنگ زدگي و خورندگي در قسمتهاي مختلف آن ميگردد. يك روغن خوب بايد داراي مواد ضد خورندگي و ضد زنگ باشد.

هـ – داراي شاخص گرانروي بالا باشند.

و – خاصيت ضد سائيدگي و مقاومت در برابر ضربه داشته باشند: روغن موتور بايد در مقابل فشار و حرارت توليد شده در اثر اصطكاك دائم سطوح فلزات با يكديگر مقاومت نموده و خاصيت خود را حفظ نمايد.

ز – روغن موتور بايد داراي خاصيت ضد كف باشد در غير اينصورت به موتور آسيب جدي وارد خواهد شد. علاوه بر موارد گفته شده، روغنهاي موتور بايد از ويژگيهاي ديگري از قبيل داشتن عدد قليائي مناسب و … برخوردار باشند.

 

روغن سيستمهاي هيدروليك :

روغن هيدروليك مورد استفاده در دستگاه ها تاثير زيادي در کیفیت نگهداري و طول عمر مفيد قطعات دارد. ۷۵ در صد خرابي سيستم هاي هيدروليك، بخاطر آلوده شدن روغن به گرد و خاك، رطوبت وكثيفي محيط مي باشد. لذا انتخاب و نحوه استفاده از آن از اهميت زيادي برخوردار است.

برخی از خواص و مشخصات این فرآورده ها عبارتند از:

 • جلوگيري از زنگ زدگي قسمتهاي داخلي پمپها و سيلندرها، اسپول ها، شیرها
 • پيشگيري از ايجاد لجن و رسوب كه براحتي قادر است سوراخهاي ريز صافيها يا سوپاپها را مسدود كند.
 • دارای خاصيت ضدكف كنندگي
 • عمر طولاني
 • خواص شيميائي آنها تغيير نكند.
 • با تغييرات دما، جريان پذيري ( ويسكوزيته) تغيير نكند.
 • بصورت لايه نازك و محافظي عمل كرده و از ساييدگي قطعات داخلي سيستم حفاظت نماید.
 • پيشگيري از خوردگي و متخلخل شدن ( pitting) قطعات.
 • در صورت نفوذ آب در روغن نباید با آن مخلوط شود.
 • اثر تخريبي بر روي واشرها و كاسه نمدها نداشته باشد.
 • شاخص گرانروی بالا، پايداري شيميائي خوب، نقطه ريزش پائين، خاصيت ضد اصطكاك و ضد ساييدگي لازم را نیز داشته باشد.

ذرات فرسايشي : بطور كلي همپاي كاركرد دستگاه ، ذرات فرسايشي ناشي از اصطكاك قطعات به درون روغن راه مي يابند. بر اساس تحقيقات انجام شده ذرات فرسايشي درون روغن از نقطه نظر شكل، اندازه، جنس و رنگ ميتوانند به عنوان منبع بسيار غني اطلاعات باشند. در واقع با تجزيه وتحليل ذرات فرسايشي ميتوان تا حد بسيار زیادی پي به اتفاقاتي که در شرف وقوع می باشند و یا واقع شده اند برد.

ذرات فرسايشي از نقطه نظر عوامل ومكانيزم بوجود آمدن آنها، به دسته بندي هاي مختلفي تقسيم بندي ميشوند:

 • فرسايش در دوره آب بندي
 • فرسايش تراشه اي که معمولاً داراي طول ۲۵ تا ۱۰۰ ميكرون می باشند.
 • خستگي غلطشی عمدتا” به شكل پولك يا كروي شكل ناشي از فرسایش ياتاقانها يا بلبرينگ ها.
 • فرسايش شديد لغزشي از ۱۵ ميكرون به بالا معمولاً ناشي از بار ها ي زياد ودورهاي كم.
 • خوردگي

عوامل مختلفي بر طبيعت خورندگي يك روغن تاثير دارد، مانند : دما، خواص شيميائي روغن، رطوبت، پايداري اكسيداسيون، نوع و مقدار محصولات ناشي از فساد روغن در سيستم

آلودگي : بدون ترديد آلودگيها دشمن همه نوع سيستمهاي مكانيكي مي باشند (نظير هيدروليك و غیره)

آلودگيها در انواع سيستمهاي داراي روغن به روشهاي ذيل صورت می گيرد:

 • در حین توليد- در طي مراحل توليد، روغن و يا ماشين ( در مرحله ساخت، مونتاژ قطعات) آلوده ميشوند.
 • در حین كار- از طريق نفوذ از سيستم فيلتر و یا فساد روغن ( در اثر انرژي حرارتي، فرسايش قطعات و غيره) در يك سيستم فعال
 • از طريق محيط (درانبار و یا حمل و نقل)

كيفيت روغن از طريق آلودگي در اثر عوامل ذيل تنزل می یابد:

 • آب
 • سوخت ( در موتورها )
 • ذرات فرسايشي
 • گرد و خاك محيط
 • مواد شيميائي ( در صنايع شيميائي )
 • دوده ناشي از احتراق ناقص
 • محصولات ناشي از خوردگي ( Corrosion )
 • محصولات ناشي از فساد افزودنيها ويا روغن پايه
 • ذرات آلي ناشي از عمل ميكروبيولوژي

برخی از مشکلات که در اثر بعضي از آلاينده هاي فوق ایجاد میگردد عبارتند از :

آلودگي با سوخت: بديهي است كه مسئله آلودگي روانكارها بوسيله سوخت از مواردي است كه در موتورهاي احتراق داخلي اتفاق ميافتد. در موتورها آلودگي ممكن است بدليل احتراق اتفاق بيافتد كه نتيجه آن مخلوط شدن سوخت محترق نشده در روغن سيلندرها ميباشد. در موتورهاي بنزيني يا موتورهاي ديزلي اين آلودگي ميتواند بدليل نشتي پمپ يا انژكتور نیز پيش آيد.

عمده ترين اثر اين نوع آلودگي اين است كه ويسكوزيته روغن را كاهش ميدهد.گاهي تا به آن حد كه روان كننده فاقد مشخصات لازمه شده و فرسايش شديد اتفاق ميافتد. خطر ديگر اين است كه ممكن است آتش سوزي اتفاق افتد زيرا مخلوط روغن و سوخت راحت تر محترق ميشود.

آلودگي بوسيله ذرات جامد : عمدتا” چهار نوع آلودگي جامد در يك سيستم روغن ميتواند وجود داشته باشد؛

۱- ذرات فرسايشي

۲- محصولات ناشي از فساد خود روغن

۳- محصولات ناشي از احتراق در موتور ( دوده )

۴- گرد و خاك و هر نوع ذرات موجود در هوا و یا در فرآیند تولید که به درون روغن كشيده شود

ذرات فرسايشي و گرد و خاك خارجي كه به درون سيستم وارد ميگردد همانند سمباده موجب فرسايش شديد قسمتهائي نظير؛ ياتاقانها، شيرها، چرخ دنده ها، ميل بادامك و غيره ميگردد.

سيليس بعنوان بزرگترین عامل فرسايش شناخته شده است. دوده و ديگر محصولات فساد روغن ميتواند ويسكوزيته روغن را تا سطح غير قابل قبول افزايش دهد.

آلودگي با آب : بر اساس تحقيقات به عمل آمده، آلودگي روغنهاي مصرفي به آب، حتي روغنهاي نو يكي از عوامل عمده استهلاك سيستمهاي هيدروليك، موتورها، سیستم های دنده وديگر قسمتها مي باشد. وجود آب مي تواند درکاهش عمر روغن، اثري ۳ تا ۱۰ برابر داشته باشد و در بعضي از ياتاقانها خوردگي شديد بوجود مي آورد. البته در بعضي از روغن ها مثل روغنهاي توربين بخار طوري ساخته شده اند كه نسبت به آب مقاومت بيشتري داشته باشند. روغنهاي هيدروليك و روغن موتور ها نيز نسبت به رطوبت حساس هستند.

آب ممكن است در نتيجه احتراق سوخت در موتور سرد يا ناشي از محيط خارج باشد، اگر دماي يك سيستم در يك جو مرطوب بالا و پائين برود، آب ميتواند بوسيله تبخير براحتي خارج شود. اگر آب براي مدت كوتاه در سيستم باقي بماند، ممكن است دردسر كمي را ايجاد نمايد. اگر در يك دوره طولاني در يك قسمت از سيستم باقي بماند، در اين صورت مي تواند منجر به توليد اسيد در روغن شده و افزودنيهاي موجود در روغن، بصورت يك ترکیب شيميائي و لجن در خواهد آمد. كه بمراتب داراي خاصيت خورندگي بيشتري خواهد بود و ميتواند باعث انسداد سوراخهاي ريز نیز بشود.

چگونه ميتوان از كيفيت روغن و عملكرد ماشين اطمينان حاصل نمود

روغن از زماني كه در سرويس قرار مي گيرد با از دست دادن تدريجي خواص و آلوده شدن آن بر اثر وجود ذرات بايد پس از مدت زمان مشخصي تعويض شود. از گذشته هاي دور تناوب تعويض روغن و مواد مصرفي مرتبط با آن از طريق سازندگان ماشين آلات و تجهيزات در جداول سرويس و نگهداري ماشين توصيه می شود، لذا سئوال اين است، تا چه حدي مي توان نسبت به زمان بهينه تعويض آنها مطمئن بود؟ بنابراين به هنگام ارزيابي وضعيت روغن در حين كار، بايد به نكات مهمي از جمله موارد ذيل توجه گردد:

۱- تشخيص عمر مفيد روغن عموما به كمك مقايسه نتايج تست هاي متوالي در فواصل معين از زمان، امكان پذير است، مگر اينكه روغن آنقدر آلوده شده باشد كه با يكبار آزمايش برروي نمونه بتوان حكم كرد كه روغن ديگر قابل مصرف نيست.

۲- روغن در حین كار اكسيد مي شود و مهمترين صدمه هم عموما از همين موضوع ناشي ميگردد. زيرا اكسيداسيون روغن، لجن (Sludge) و مواد لاکی (Varnish) و … توليد مي كند. روغن هائي كه داراي آنتي اكسيدان هستند، در دمای زير ۶۰ درجه سانتيگراد خيلي كم اكسيده مي شوند ولي دردماي بالاتر ازآن به ازاي هر ۱۰ درجه افزايش دما، سرعت اكسيداسيون تقريبا دو برابر مي شود.

مخلوط شدن روغن با آب و يا وجود ذرات ناشي از سائيدگي و زنگ زدن قطعات نيز از جمله آثار خراب شدن بيش از حد روغن تشخيص داده شده است. لازم بذكر است:

كاهش گرانروي : نشانه مخلوط شدن روغن با يك مايع يا روغن با سوخت سبكتر، شكسته شدن شاخص گرانروي يا ويسكوزيته مي باشد.

افزايش گرانروي : نشانه اختلاط با روغن سنگين تر، اكسيده شدن بيش از حد در اثر حرارت مي باشد

افزايش ۲۰% گرانروي، دراكثر موارد، افزايش شديد گرانروي محسوب مي شود.

كاهش شاخص گرانروي (VI): اختلاط با روغن كه VI کمتري دارد و شکسته شدن پلیمرهای افزودنی

افزايش شاخص گرانروي (VI ): اختلاط با روغني که VI بالاتر دارد اكسيده شدن روغن در بعضي از موارد

كاهش نقطه اشتعال :(FLASH POINT)نشانه اختلاط با روغن سبكتر / سوخت و يا شكست مولكولي روغن در اثر حرارت زياد

با بررسي شرايط كاري دستگاه، تنها از طريق آناليز روغن اين امكان فراهم مي گردد تا از وضعيت دروني سيستم بطور دقيق با خبر گردید.

 

منابع و منشاء عناصر فرسايشي در آناليز روغن

از جداول زير میتوان بعنوان راهنماي مناسبي براي تعيين منشاء ( منابع بوجود آورنده ) عناصر فرسايشي كه توسط آناليز روغن مشخص مي گردد استفاده نمود:

آهن (Fe) : آهن عمومي ترين فلز فرسايشي در روغن مي باشد. در بیشتر قطعات و تجهيزات پايه اصلي آنرا آهن تشكيل ميدهد. لذا آهن بشكل پراكنده و گسترده در روغن وجود دارد و بعنوان يك منبع مهم توليد ذرات فرسايشي مطرح ميباشد.

تجهيزات منبع و منشاء عنصر آهن ( Fe )
موتور متداولترین گروه فلز فرسايش – موتور شامل : لاينرهاي سيلندر (بوش) – رينگهاي پيستون – Valve train – ميل لنگ – ميل بادامك – دنده هاي فنري (Spring gears) – واشرهاي قفلي – مهره ها – پين ها – اتصالات – بلوك سيلندر – اويل پمپ
ياتاقانها ياتاقانهاي غلطكي: غلطكها (فولاد با آلياژ تنگستن) محفظه قرار گرفتن غلطكها و نگهدارنده آنها.

ياتاقانهاي ژورنال : ياتاقانهاي شفت – پوشش ياتاقانهاي كفشكي – كليدها قفلي (Locing keys)

دنده ها دنده هاي اصلي – پنيونها – دندانه های سختكاري شده – پينهاي قفلي
انتقال قدرت دنده ها – ياتاقانها – لنتهاي ترمز – كلاچ – اسپولها – پمپها – شفت قدرت خروجي (PTO)
سيستم هيدروليك پمپ – موتور – پره هاي پمپ – هوزينگ پمپ – شيرهاي سروو – پيستونها – سيلندرهاي هيدروليك
كمپرسورها پمپ جاروب – Lubes – پره ها – اتصالات ميل بادامك – ياتاقانها – سيلندرها – هوزينگ – شفتها – غلطكها
توربين ها دنده كاهنده – شفت– ياتاقانها – لوله ها – كيس توربين

مس (Cu): مس فلز با ارزشي است كه مصرف آن بطور گسترده در صنايع مختلف وجود دارد، بدلیل اینکه اين فلز قابليت چكش خواري خوبي داشته و علاوه بر آن هادي حرارت و سرما ميباشد. اين فلز در سيستم كاهش دهنده اصطكاك ( برينگ ها و ياتاقانها ) نيز همانند استفاده آن در انتقال حرارت بطور گسترده و فراوان مورد مصرف ميباشد.

قسمت منبع و منشاء مس ( Cu )
موتورها بوش سوپاپهاي لكوموتيو – بوش گژن پين – بادامك – كولر روغن – تراست واشرها– گاورنر – ياتاقانها

Valve gear Train Thrust buttons

ياتاقانها ياتاقانهاي غلطكي : آلياژ بكاررفته در جنس محفظه نگهدارنده غلطكها

ياتاقانهاي ژورنال : لايه هاي ياتاقان ژورنال Locking Keys ، Slinger rings

دنده ها بوشها – تراست واشرها
انتقال قدرت كلاچها – ديسكهاي فرمان – ياتاقانها
سيستم هيدروليك صفحات فشاري – پمپ – بوشها – سيلندر – پيستون پمپ – كولر روغن
حرارتي لوله هاي كولر – موج گيرها – صفحات
كمپرسورها ياتاقانها – صفحات فرسايش – تراست واشرها – اويل پمپ – كولرهاي روغن – ترموستات – فيلترهاي جداساز
توربين ها ياتاقانها – لوله ها – كولرها

قلع Sn : اين فلز بصورت آلياژ همراه سرب و مس در روكش ياتاقانها بكار رفته است. آلياژ مذكور بصورت لايه اي فدا شونده در روي ياتاقانها كاربرد دارد

قسمت منبع و منشاء عنصر قلع ( Sn  )
موتورها (Valve Train)    بوش گژن پين – بوشهاي ميل بادامك – تراست واشر – گاورنر 
ياتاقانها ياتاقانهاي غلطكي : آلياژ محفظه غلطكها –

ياتاقانهاي ژورنال : روكش ياتاقانهاي ژورنال (بابيت)

دنده ها بوشها
انتقال قدرت كلاچ ها – ديسكهاي فرمان – ياتاقانها
سيستم هيدروليك صفحات فشاري پمپ – بوشها – ميتواند بعنوان افزودني نيز دربرخي از روغنهاي هيدروليك وجود داشته باشد.
كمپرسورها ياتاقانها – فيلترهاي جداساز
توربينها ياتاقانها – لوله ها – كولرها

آلومينيوم (Al): آلومينيوم يكي ازفلزات با ارزش در تجهيزات، بخاطر داشتن استقامت بالا مي باشد. همچنين مقاومت بسيار زيادي در مقابل خوردگي ها دارد. آلياژهاي آلومينيوم با ديگر فلزها باعث افزايش مقاومت حرارتي مي شود. امروزه از اين فلز با ارزش در ساختار تجهيزات بصورت ويژه استفاده مي شود.

قسمت منبع و منشاء عنصر آلو مينيم ( Al)
موتورها سيلندر – پيستون ها – هوا دهنده ها – بوشهاي اويل پمپ برخي ياتاقانها – برخي بوش ميل بادامك – برخي كولرهاي روغن
ياتاقان ياتاقانهاي غلطكي : در آلياژ محفظه نگهدارنده غلطكها – Locking Keys
دنده ها بوشها – تراست واشر – آلودگيهاي گريس
قسمت منبع و منشاء عنصر آلو مينيم ( Al)
انتقال قدرت بوشها – كلاچها
سيستم هيدروليك برخي از سيلندرهاي پمپ – پيستون – كولرهاي روغن – بصورت كمپلكس در آلودگي گريس
مبدلهاي حرارتي لوله هاي كولر – موج گير – صفحات
كمپرسورها هوزينگ – ياتاقانها – سيلندر – صفحات فرسايش تراست واشر – ياتاقانها – اويل پمپ – كولرهاي روغن
توربين ها ياتاقانها – لوله ها – كولرها (سيستمها يEHC : رسوبات ناشي از تركيبات پوشش فيلترها)

كرم (Cr): كرم بعنوان يك فلز مهندسي استفاده مي شود و جهت افزايش سختي و مقاومت در مقابل خوردگي بكار مي رود. اين فلز در سيستمهائي كه در شرايط سخت كار مي كنند بيشتر بكار مي رود.

قسمت منبع و منشاء عنصر كرم (Cr )
موتورها رينگها – لاينرها – سوپاپهاي دود – از سيستم خنك كاري
ياتاقانها در آلياژ غلطكهاي ياتاقانهاي غلطكي – ياتاقانهاي مخروطي
دنده ها برخي ياتاقانها – پوشش شفتها – برخي از دنده ها خاص داراي پوشش كرم مي باشند
انتقال قدرت ياتاقانها – فيلتر آب (تصفيه كننده آب)
سيستم هيدروليك لاينرهاي سيلندر – اسپولها
مبدلهاي حرارتي لوله هاي كولر – موج گيرها – صفحات
كمپرسورها هوزينگ – ياتاقانها – سيلندرها – صفحات فرسايش – تراست واشرها – قسمت بالائي ياتاقانها – اويل پمپ – كولر روغن
توربينها پوشش شفت – برخي از ياتاقانها

سرب (Pb): فلزي است نرم كه بعنوان سطح فرسايشي فدا شونده استفاده مي شود. بويژه در ياتاقانهاي ژورنال جزء اصلي بابيت مي باشد.

قسمت منبع و منشاء عنصر سرب ( Pb )
موتورها ياتاقانهاي اصلي – ياتاقانهاي ثابت و متحرك – مي تواند بخشي از آلودگي ناشي از گازوئيل باشد.
ياتاقانها در ياتاقانهاي غلطكي در قسمت محفظه نگهدارنده غلطكها – در ياتاقانهاي ژورنال – قسمت اعظم بابيت پوشش ياتاقانها
دنده ها ياتاقانها – مي تواند از رنگ پوسته ديواره هاي كيس دنده ها باشد.
سيستم هيدروليك ياتاقانها
كمپرسورها ياتاقانها
توربينها ياتاقانها

سيليكون (Si) : بیشترین Iلودگی مشاهده شده در آنالیز روغن مربوط به عنصر سیليكون ( ناشي از سيليس Sio2 ) می باشد. سیلیس بطور وفور در پوسته زمين وجود دارد، ماسه كريستال بسيار سختي است و مي تواند بميزان زيادي از فلزات را مورد سايش قرار دهد.

قسمت منبع و منشاء عنصر سيليكون ( Si )
موتورها بلوك سيلندر (در آلياژ آلومينيوم) – نفوذ گرد وخاك از محل تنفس موتور – منابع خارجي
ياتاقانها در آلياژ ياتاقانهاي غلطكي بهمراه آلومينيوم
دنده ها بوشها – تراست واشرها – آببند سيليكوني – از افزودني ضد كف روغن
انتقال قدرت كفشكهاي ترمز – صفحات كلاچ – گرد و خاك
سيستم هيدروليك برخي آببندهاي الاستومتريك پمپ –كولرهاي روغن
مبدل حرارتي لوله هاي كولر – موج گيرها – صفحات
كمپرسورها گرد و خاك – آببند سيليكوني – ياتاقانها – كولر (آلياژ آلومينيومي)
توربين گرد و خاك – آببند سيليكوني – افزودني ضد كف

نقره (Ag): نقره هادي خوبي براي جريان الكتريكي و حرارت مي باشد و براي استفاده در ياتاقانها داراي مزيت مي باشد. و باعث ايجاد حداقل اصطكاك مي شود. نقره در صورت وجود روي در افزودني روغن دچار خوردگي شديد مي شود. به همين علت در لكوموتيوها مي بايست از عدم وجود روي در افزودني روغن قبل از مصرف آن اطمينان حاصل كرد. نقره عموما” در قسمتهاي بيروني تجهيزات صنعتي بكار مي رود.

قسمت منبع و منشاء عنصر نقره ( Ag )
موتور سوپاپها – گايد سوپاپ – لاينرهاي سوپاپ – ياتاقانها ميتواند از گرد و غبار باشد
ياتاقانها در آلياژ غلطك ياتاقانهاي غلطكي – محل قرار گرفتن غلطكهاي ياتاقان
دنده ها از آلياژ فولاد دنده ها
سيستم هيدروليك ياتاقانها – سروو شيرها – پيستونها
كمپرسورها ياتاقانها
توربين ياتاقانها – شفت – دنده هاي كاهنده

ديگر فلزات فرسايشي

عنصر منابع احتمالي
تيتانيم موتورهاي جت – ياتاقانها – آلودگي ناشي از رنگها
واناديم آلودگي سوخت – آلياژ فولاد

مواد افزودني :

علاوه بر عناصر فوق، عناصر مختلف ديگری نیز وجود دارند كه در آناليز روغن شناسائی مي شوند. اكثر آنها در جدول زير ليست شده اند.

عنصر منبع احتمالي
سديم در افزودني هاي ضد خوردگي – در اثر نشت مايع سيستم خنك كاري به داخل موتور – از املاح – آب دريا – گرد و خاك
فسفر ضد سايش – ضد خوردگي – ضد اكسيداسيون
منيزيم افزودني پاك كننده – در آلياژهاي فولاد
كلسيم افزودني پاك كننده –افزودني جهت خنثي سازي سولفور سوخت موتور در آلودگي گريسها
بر افزودني ضد خوردگي، ضد سايش، ضد اكسيداسيون و مي تواند از مايع خنك كاري باشد، آلودگيهاي گريس
باريم مواد افزودني ضد خوردگي – پاك كننده – ضد زنگ
روي ضد سايش – ضد خوردگي – ضد اكسيداسيون – آلياژ ياتاقانها – تراست واشرها

 

تشخیص وضعیت دستگاه :

با توجه به آزمایشات انجام شده واحد فنی آزمایشگاه نتایج حاصله را بررسی نموده و نظر کارشناسی خود را بصورت:

وضعیت کلی

وضعیت روغن

وضعیت دستگاه

اعلام نموده و توصیه و تحلیل اولیه نتایج توسط کارشناسان فنی آزمایشگاه در پایین نتایج درج می گردد.

 

وضعیتهای نامطلوب روغن

وضعیت نیاز به بررسی :

گرید روغن نامشخص و یا نتایج گرانروی با گرید اعلام شده مطابقت ندارد

بررسی مناسب بودن گرانروي روغن مصرفي با توجه به شرايط دمايي

این هشدار در مواردی اعلام می شود که توصیه های سازنده تجهیز در دسترس نمیباشد.

نیاز به رسیدگی :

نام و گرید روغن اعلام شده با نتایج حاصله همخوانی ندارد. (کیفیت)

مشاهده آلودگی آب و دوده بدون آثار فرسایشی جدی.

با توجه با شناخت از تجهیز، روغن مورد استفاده مناسب برای تجهیز نیست.

این هشدار در مواردی اعلام می شود که روغن مورد استفاده مناسب دستگاه نیست و یا دچار آلودگی شده که می بایست توسط کاربر رسیدگی شود.

 

وضعیتهای نامطلوب روغن و تجهیز

مرزی : مشاهده آلودگی همراه با آثار فرسایشی، تغییر در خواص شیمیایی و فیزیکی بطوریکه روغن به پایان عمر خود رسیده باشد و . . . . .

تحت مراقبت : مشاهده آلودگی (گرد و خاک و آب) همراه با آثار فرسایشی در محدوده غیرعادی، مشاهده آثار فرسایشی غیرعادی بدلیل وجود مشکل مکانیکی

رسیدگی سریع : مشاهده آلودگی شدید (گرد و خاک و سوخت و آب) همراه با آثار فرسایشی شدید، مشاهده آثار فرسایشی غیرعادی بدلیل وجود مشکل مکانیکی

بحرانی : مشاهده آلودگی بسیار شدید – مشاهده آثار فرسایشی بحرانی

بشدت بحرانی : مشاهده آلودگی بسیار شدید – مشاهده آثار فرسایشی بشدت بحرانی

 

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب