بسم الله الرحمن الرحيم

alborztadbirkaran alborztadbirkaran
مهندسی مراقبت وضعيت (CM) البرز تدبیر کاران
تـــا ز ه هـــا

سیستم اطلاع رسانیSMS


درج کد کاربر جهت دسترسی به نتایج آزمایش


امکان ثبت اطلاعات اینترنتی برای مشتریان


امکانات جدید اینترنتی برای مشتریان محترم / بخش اخبار


فرم ارسال اطلاعات نمونه های ترانسفورماتور و ماشین آلات صنعتی


اعلام نتایج آزمایشات بصورت لحظه ای از طریق اینتر نت- بخش اخبار


فهرست مطالب کتاب مقدمه ای بر آنالیز روغن


پايين   توقف حرکت بالا
البرز تدبیر کاران

مراقبت وضعيت (Condition Monitoring) روشی پيشرفته وشناخته شده است که برای تعمير ونگهداری ماشين آلات  گرانقيمت ، نیمه سنگين وسنگين هوايي ، زمِنی ودريايي بکار گرفته مي شود . اساس اين روش برعيب يابی قطعات وتجهيزات ، قبل از تعميرماشين آلات استوار مي باشد. استفاده از اين روش ، تحولي شگرف در مديريت تعمير ونگهداری و صرفه جوییهای کلان اقتصادی را به دنبال داشته است .

تکنولوژی آناليز روغن وذرات فرسايشی ، يکی از شاخه های روش فوق میباشد .  روغن مصرف شده در ماشين آلات ،اطلاعاتي ارزشمند از وضعيت کارکرد قطعات موجود در يک ماشين را بدست ميدهد . با آزمايش روغن ، همانند آزمايش خون ، استحصال اين اطلاعات مهم امکان پذير ميشود . ما با ايجاد یکی از معتبرترين مراکز علمی کاربردی و آزمايشگاهی  درمنطقه خاورميانه کليه خدمات مهندسی ذيربط را ارائه ميدهيم .

البرز تدبیر کاران

. مبتکر روشهای نوین CM در ایران

      اين شرکت با اعتقاد کامل بر مزايای استفاده از روشهای مراقبت وضعيت ، ايجاد سيستمهای CM درصنايع مختلف  را به عنوان رسالت ملی خود برگزيده و  اولين واحد تحقيقات CM در کشور را راه اندازی نموده است .

البرز تدبیر کاران

.  جامعترين آزمايشگاه CM

      تجهيز و راه اندازی يکی از جامعترين آزمايشگاههای CM ( آناليز روغن وذرات فرسايشی ) درسطح منطقه و جهان و ارائه خدمات آزمايشگاهی - تحقيقاتی ذيربط به صدها سازمان و مرکزصنعتی کشور از ايده های دست يافتنی شرکت البرز تدبير کاران بوده است .

البرز تدبیر کاران

. توليد نرم افزار های تخصصی CM

     نرم افزارتحصصی تدبير ، طراحی شده در مديريت IT شرکت ، پس از يک دهه استفاده در مجموعه های مختلف صنعتی و و يرايشهای متعدد بر اساس نظرات کارشناسان ، اکنون به صورت شاخصه ای پررنگ درمديريت CM کشور مورد توجه قرار گرفته است .

البرز تدبیر کاران

. توليد سيستمهای IMS

  مديريت IT شرکت به عنوان يک ضرورت آنی ، طراحی وتوليد سيستمهای مکانيزه نگهداری وتعميرات يکپارچه جامع

 (IMS)(Integrated Maintenance System) را برای صنايع بزرگ و پيچيده آغاز نموده که اکنون ترجيح محصول اين شرکت به مشابه خارجی از جانب دهها مجتمع صنعتی مو يد موفقيت در اين بخش ميباشد .

البرز تدبیر کاران توليد تجهيزات CM

       همگام با بومی سازی دانش CM ، توليد تجهيرات مختلف فرايند مراقبت وضعيت نيز مورد توجه بوده و گروه ساخت وتوليد موفق یه اخذ دو ثبت اختراع شده و مطابق با استانداردهای بين المللی تجهيزات بيشتری  را در دست ساخت دارد .

البرز تدبیر کاران

 . درفهرست برترين ها

      به خاطر ارائه خدمات قابل توجه در عرصه فنی و مهندسی ، این شرکت در جشنواره خاتم به عنوان کارآفرين برتر سال 1384شناخته شد .

البرز تدبیر کاران

  

  صرفه جويی سوخت

       همگام با پي گيری تلاشهای مجدانه داخلی از پيشرفتهای تکنولوژی در خارج از کشور نيز غافل نبوده و لذا نمايندگی انحصاری شرکت  Super Tech  اروپا درايران برای ارائه سيستمهای جديد صرفه جویی سوخت در ماشين آلات سنگين و سبک را پذيرفته ايم .

درحال بازدید: 6
کل بازدیدکنندگان: 251765
البرز تدبیر کاران
البرز تدبیر کاران

@@@