پیام آموزشی ۳۸

 

تعیین مقدار PH اولیه (i-pH)

این آزمایش برای مواقعی که روغن خورنده می تواند آسیب قابل توجهی ایجاد کند مفید می باشد. همچنین در سیستم های روانکاری که احتمال تشکیل اسیدهای قوی یا ورود آلودگی ها در آن بالا باشد نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت.

مقدار i-pH بخصوص در ارزیابی تخریب روغن های کارکرده ژنراتورهای گاز سوز استفاده می شود.

مقدار i-pH همراه با آزمون های FTIR (طیف سنجی مادون قرمز)، TAN (عدد اسیدی) و TBN (عدد قلیایی)، یکی از مهمترین پارامترها به منظور ارزیابی وضعیت روغن در ژنراتورهای گاز سوز است.

اصطلاح “initial” در ابتدای pH برای تمایز مقدار pH به دست آمده در محیط روغنی نسبت به محیط آبی استفاده می شود. هر چند عدد اسیدی (TAN) غلظت اجزای اسید را نشان می دهد، ولی نشان دهنده قدرت آنها نیست. بنابراین، گاهی اوقات اندازه گیری عدد اسیدی کل جهت مشخص کردن پتانسیل خورندگی روغن کافی نیست. نتایج آزمون i-pH مقدار جزئی از اسیدهای قوی را تشخیص می دهد، همچنین i-pH نشان دهنده تغییرات نسبی است که در روغن تحت شرایط اکسیداسیون، آلودگی گازهای قابل احتراق یا گازهای خروجی اتفاق می افتد.

تا سال ۲۰۱۴، هیچ روش استانداردی برای تعیین این پارامتر وجود نداشت و تولید کنندگان یا آزمایشگاه ها از روش های متفاوتی استفاده می کردند، در حال حاضر این آزمون بر اساس استاندارد ASTM D7946 انجام می شود. PH روغن های نو معمولا در محدوده ۶٫۵ تا ۸٫۰ قرار دارد، این مقدار با توجه به فرمولاسیون روغن متفاوت است. PH یک روغن در حال کار (in-service) به طور پیوسته و در طول زمان کاهش می یابد. اکثر سازندگان ژنراتور نتیجه کمتر از ۴٫۵ را به عنوان حد هشدار (Warning limit) در نظر گرفته اند.

 

آزمایشگاه البرز تدبیر کاران آزمایش i-pH را به عنوان بخشی از بسته آزمایش مخصوص ژنراتورهای گازسوز ارائه می دهد.