پیام آموزشی ۳۵

 

ویسکوزیته در دمای بالا و سرعت برشی زیاد (HTHS)

ویسکوزیته در دمای بالا ( ۱۵۰ درجه سانتیگراد) و سرعت برشی زیاد ، یک ویژگی مهم روغن موتور مالتی گرید محسوب شده و می تواند منجر به کاهش  مصرف سوخت و محافظت بهتر از موتور گردد. روغن های با ویسکوزیته HTHS پائین باعث بهبود مصرف سوخت و روغن های با ویسكوزیته HTHS بالاتر باعث حفاظت بهتر قطعات موتور (Ring-Liner) در برابر سایش می شوند. با توجه به اهمیت کاهش مصرف سوخت و استفاده از روغن های با ویسکوزیته HTHS پائین (کمتر از ۳٫۵ سانتی پواز)، ممکن است تولید کنندگان موتور به منظور کنترل سایش و دوام موتور مجبور به طراحی مجدد موتورها شوند.

زمانی که روغن در دما و سرعت برشی بالا قرار گیرد ساختار پلیمر در جهت تنش ایجاد شده به صورت برگشت پذیر تغییر کرده و منجر به کاهش موقتی ویسکوزیته می شود، کاهش بیش از حد ویسکوزیته منجر به سایش شدید قطعات خواهد شد، بنابراین کیفیت پلیمر و تعادل دقیق در هنگام فرموله كردن روغن موتور مالتی گرید بسیار حائز اهمیت می باشد. 

استاندارد های ASTM D4683 و ASTM D4741 روش های اندازه گیری ویسکوزیته HTHS در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد مي باشند. حداقل مقدار مجاز ويسکوزيته HTHS در استاندارد SAE J300_2015 براي گريدهاي مختلف روغن موتور تدوين شده است.

 

استاندارد SAE J300_2015