پیام آموزشی ۳۴

 

 

کاربرد طیف سنجی مادون قرمز FTIR در برنامه آنالیز روغن

در برنامه هاي آناليز روغن، آزمون طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) به عنوان یک تکنیک موثر تحلیلی، برای کنترل وضعیت روغن های روان کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون به عنوان ابزاري تشخیصی موثر جهت شناسایی مشکلات تجهیز/روغن و علل آن، جهت بهینه سازی فاصله زمانی تعویض روغن و ارزیابی تجزیه شیمیایی روغن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

پارامترهای قابل اندازه گیری با FTIR

پارامترهای حاصل از تخریب روغن، آلاینده ها و شناسایی آنها:

  • سولفاسیون                 Sulfation
  • نیتراسیون                    Nitration
  • درصد ماده افزودني           ZDDP
  • اکسیداسیون              Oxidation
  • دوده                                    Soot
  • گلیکول (ضد یخ)               Glycol

استاندارد ASTM D7889 یکی از جدیدترین و کاملترین روشهای اندازه گیری پارامترهای تست FTIR می باشد. تفسیر آزمون مادون قرمز معمولا بر اساس روند نتایج می باشد، در این زمینه استاندارد ASTM E2412 به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار می گیرد.