پیام آموزشی ۳۰

 

فرم های نمونه همراه نمونه به انواع زیر دسته بندی می شوند:

  • فرم شماره ۱ – نمونه گیری کنترل کیفیت نمونه های نو
  • فرم شماره ۲ – نمونه گیری از انواع ماشین آلات مکانیک
  • فرم شماره ۳ – نمونه گیری از ترانسفورماتورهای برق

 

 

فرم شماره یک – کنترل کیفیت نمونه های نو

از این فرم برای کنترل کیفیت نمونه های نو (کارنکرده) مثل: انواع روغن نو، سوخت، گریس، . . . استفاده نمایید.

تمامی اطلاعات درخواستی در فرم را با دقت و مثل نمونه روبرو تکمیل نمایید.

 

 

فرم شماره دو – همراه نمونه های کارکرده مکانیک

از این فرم برای کنترل کیفیت نمونه های کارکرده تجهیزات مکانیک استفاده نمایید.

تمامی اطلاعات درخواستی در فرم را با دقت و مثل نمونه روبرو تکمیل نمایید.

روتین های نمونه گیری برای نمونه های تجهیزات مکانیکی صنعتی تعریف می گردد.

 

 

فرم شماره دو – همراه نمونه های کارکرده مکانیک (ویژه)

از این فرم برای کنترل کیفیت نمونه های کارکرده تجهیزات مکانیک در قرارگاه خاتم الانبیاء استفاده می گردد که در قسمت معرفی تجهیز، می بایست هر ۴ مورد کددستگاه، پلاک شهربانی، شماره موتور و شماره شاسی قید گردد.

 

فرم شماره سه – همراه نمونه های کارکرده ترانسفورماتور

از این فرم برای کنترل کیفیت نمونه های روغن کارکرده قسمتهای مختلف ترانسفورماتور (مخزن ، تپ چنجر و بوشینگ های روغنی، …. ) استفاده نمایید.

تمامی اطلاعات درخواستی در فرم را با دقت و مثل نمونه روبرو تکمیل نمایید.