پیام آموزشی ۲۶

 

انبار کردن روغن

بهترین روش توصیه شده برای انبار کردن روغن ها این است که آن ها را در انباری که درجه حرارت آن کنترل شده است، نگهداری کرد. بشکه ها را باید همیشه خوابیده نگهداشت تا از جمع شدن آب و گرد و خاک در روی آن ها جلوگیری شود.

انبار روغن باید همیشه خیلی تمیز نگهداشته شده و بدرستی مدیریت شود .  باید روی تمام بشکه ها، وسایل توزین، ظروف و بسته بندی ها، نوع و مشخصات محصول نوشته شود تا پرسنل بدانند که چه نوع محصولی را با چه ظرفی باید توزیع کنند.

 

 

آلوده شدن به آب و گرد و غبار در انبار

این موضوع وقتی روی می دهد که بشکه به طور ایستاده در محیط باز قرار گرفته باشد. در این حالت آب (بارش باران) روی بشکه جمع شده و درصورتیکه در آن باز شود و یا در اثر انبساط و انقباض روغن داخل بشکه، آب و دیگر آلودگی های روی بشکه، وارد آن خواهد شد.

 

 

 

درجه حرارت های زیاد

درجه حرارت های زیر ۶۶ درجه سانتیگراد روی روغن های با کیفیت خوب تاثیری ندارد. اگر این روغنها برای مدت طولانی در معرض درجه حرارت های زیاد قرار گیرند (تماس نزدیک با کوره ها یا خطوط انتقال بخار) ممکان است اکسید شوند. اکسید شدن روغن را می توان با تیره شدن قابل ملاحظه رنگ روغن تشخیص داد.

برخی از گریس ها نیز اگر برای مدت طولانی در معرض درجه حرارت بالا قرار گیرند، ممکن است ماده سفت کننده و روغن آنها از یکدیگر جدا شود. (روغن جدا شده روی سطح گریس مشاهده می شود). اگر روغن جداشده نسبتاً کم باشد، استفاده از گریس مانعی ندارد ولی اگر مقدار روغن جدا شده زیاد باشد، برای مصرف آن باید از تولید کننده گریس (یا آزمایشگاه) تاییدیه لازم را گرفت.

 

درجه حرارت های خیلی پایین

درجه حرارت های زیرنقطه انجماد، معمولاً روی کیفیت خیلی از حلال ها، روغن ها و گریس ها تاثیر ندارد. ولی بعضی از محصولات خاص وقتی که در درجه حرارت زیر نقطه انجمادشان قرار گیرند، کیفیت خود را از دست می دهند. (مثل محصولات مقاوم در برابر آتش که شامل مقدار قابل ملاحظه ای آب می باشند)

یخ زدن روغن های  حل شونده (امولسیونی) ممکن است باعث از بین رفتن خواص امولسی فایر ها و جدا شدن آب از روغن شود.

در برخی از روغن ها که دارای مواد افزودنی پایین برنده نقطه ریزش و یا شامل مقدار زیادی واکس هستند، اگر دمای انبار متناوباً بین چند درجه زیر نقطه ریزش و چند درجه بالای نقطه ریزش نوسان کند، این موضوع باعث برگشت نقطه ریزش (بالا رفتن نقطه ریزش) می شود.

 

 

انبار کردن روغن در محیط باز

درمواردی که لازم است روغن در محیط باز نگهداری شود، بشکه ها را باید ایستاده، بصورت واژگون بطوریکه درب آنها روی زمین باشد، نگهداری کرد. در مواردی نیز می توان بشکه ها را خواباند. در این حالت باید بشکه طوری خوابانده شود که درب آن با خط افق ساعت ۹ یا ۳ را تشکیل دهد.

در صورتیکه بشکه ها روی پالت قرار دارند، می بایست روی بشکه ها سایبان و یا محافظت کننده های دیگری که از تابش مستقیم خورشید به بشکه ها جلوگیری نموده و آن ها را در برابر برف و باران محافظت کند، نصب کرد.

در مواردی که بالاجبار بشکه های پالت نشده را برای کوتاه مدت بصورت ایستاده در محیط باز و بدون سایه بان نگهداری می کنید، بشکه ها را مطابق شکل زیر کج نمایید تا از ورود آب و آلودگیها بداخل بشکه جلوگیری شود.