پیام آموزشی ۲۳

 

طبقه بندی روغن های هیدرولیک پایه معدنی (ISO 6743/4  و  DIN 51524)

 

  1. روغنهای هیدرولیک گروه: HH

این روغنها، در واقع روغن پایه بدون مواد افزودنی هستند.

 

  1. روغنهای هیدرولیک گروه: HL

این گروه روغنهای هیدرولیک دارای مواد افزودنی ضد زنگ و ضد اکسیداسیون می باشند و در سیستمهایی که نیازی به محافظت از آب ندارند، استفاده می شود. در نتیجه، این روغنها باید خاصیت جداشدن خوبی از آب داشته باشند و همچنین هوا را به سرعت از خود رها کنند.

 

  1. روغنهای هیدرولیک گروه: HLP

در مقایسه با روغن های گروه HL ، روغنهای گروه HLP دارای مواد افزودنی کاهش دهنده سایش و یا بهبود دهنده خاصیت فشارپذیری می باشند. این روغنها بیشتر در مواردی که نیاز به طول عمر بالا، حفاظت در برابر خوردگی و سایش باشد، کاربرد دارند. همچنین این روغن ها دارای خواص خوبی از نظر جداشدن از آب می باشند.

 

  1. روغنهای هیدرولیک گروه: HVLP

در مقایسه با روغن های گروه HLP ، روغنهای گروه HVLP دارای شاخص گرانروی بالاتری می باشند (VI>140)، بنابراین تغییرات گرانروی برحسب دما در این روغنها کمتر است.

 

  1. روغنهای هیدرولیک گروه: HLPD

در مقایسه با روغن های گروه HLP ، روغنهای گروه HLP دارای مواد افزودنی پاک کننده و متفرق کننده می باشند. این روغنها به خوبی وظیفه متفرق کردن و تعلیق آب و آلودگی ها را انجام داده و از انباشتگی رسوبات بر روی اجزای سیستم هیدرولیک جلوگیری می نمایند. قطبی بودن این مواد نیز، سبب ایجاد خاصیت ترکنندگی خوب و کاهش حرکت لغزشی- ارتعاشی و نیز کاهش ضریب اصطکاک می گردد.