پیام آموزشی ۲۴

 

روغن ترمز، یک روغن با فرمولاسیون ویژه است که در سیستم های ترمز هیدرولیکی استفاده می شود. از آنجایی که این روغن تراکم ناپذیر است، نیرو به هنگام فشردن پدال، توسط این روغن در سیستم هیدرولیک منتقل می شود. روغن ترمز بدلیل گرمای ایجاد شده زیاد در هنگام  انجام عمل  ترمز دارای نقطه جوش  بالایی  بوده و همچنین به منظور جلوگیری از انجماد در دماهای کم، دارای نقطه انجماد پایینی نیز می باشد.

 

 

طبقه بندی روغن های ترمز

روغن های ترمز به دسته های DOT3 ، DOT4 ،  DOT5و DOT5.1 تقسیم می شوند. روغن های ترمزهای DOT3 و  DOT4 و DOT5.1 روغن های برپایه گلایکول بوده که توانایی جذب آب را دارا می باشند. روغن های ترمز DOT5 روغن پایه سیلیکونی داشته و فاقد توانایی جذب آب می باشند. در جدول روبرو تفاوت نقطه جوش این روغنها در حالت خشک و مرطوب ﴿روغن حاوی ۳٫۷٪ وزنی آب﴾ مقایسه شده است.

 

 

روغن ترمز DOT3

این دسته از روغن ترمزها، رایج ترین آنها بوده و در اکثر اتومبیل ها استفاده می شود. از مزایای استفاده از این روغن ترمز میتوان به در دسترس بودن و ارزان بودن آن اشاره نمود. از معایب آن نیز می توان به توانایی فوق العاده در انحللال رنگ و توانایی زیاد آنها در جذب آب اشاره نمود.

 • اگر ظرف روغن ترمز DOT3 باز شود، آن را در مدت کمتر از یکهفته مصرف نموده و از انبار کردن آن بپرهیزید.
 • از آنجایی که این روغن جاذب آب و رطوبت است درصورت جذب رطوبت منجر به خوردگی در اجزاء سیستم ترمز و نیز کاهش دمای نقطه جوش خواهد شد.

 

 

روغن ترمز DOT4

روغنهای ترمز DOT4 نسبت به DOT3 توانایی جذب آب کمتری داشته و همچنین نقطه جوش روغنهای DOT4 بالاتر از روغنهای DOT3 می باشد که این ویژگی قابلیت این روغن ترمز را برای استفاده در دما و گرمای زیاد افزایش می دهد.

معایب روغنهای DOT4 عبارتند از :

 1. توانایی فوق العاده آنها در انحلال رنگ (درصورت وجود نشتی و ریختن روغن بر روی بدنه باعث رنگ رفتگی بدنه شده و در نتیجه احتمال ایجاد زنگ زدگی را افزایش می دهد.
 2. روغن ترمز DOT4 از روغن DOT3 گرانتر است.
 3. به علت تمایل نسبی این روغن به جذب آب، هرگونه رطوبت جذب شده سبب ترغیب خوردگی در سیستم ترمز می شود.

 

 

روغن ترمز DOT5

این روغن به عنوان روغن سیلیکونی نیز شناخته می شود. از فواید استفاده از این روغن :

 • عدم توانایی این نوع روغن در انحلال رنگ
 • عدم جذب آب
 • این روغن ترمز با تمامی فرمولاسیون های مورد استفاده برای لاستیک ها، سازگار است.

معایب روغنهای DOT5 عبارتند از :

 1. این روغن با انواع دیگر روغن ترمز مخلوط نمی شود.
 2. به علت عدم جذب آب ، هرگونه رطوبت ورودی در یک مکان باقیمانده و سبب ایجاد خوردگی موضعی در سیستم ترمز می گردد.
 3. این روغن ها بمقدار بسیار کم تراکم پذیر بوده و نقطه جوش پایین تری نسبت به DOT4 دارند
 4. روغن ترمز DOT5 تقریبا دو برابر گرانتر از روغن ترمز DOT4 می باشد.

 

روغن ترمز DOT5.1

این نوع روغن مانند روغنهای DOT3 و DOT4 برپایه گلایکول ساخته می شود. ویژگیهای این نوع روغن ترمز بیشتر شبیه روغن ترمزهای DOT4 با کارایی بالا می باشد. از فواید این نوع روغن :

 • کارایی فوق العاده ای نسبت به انواع دیگر داشته و نقطه جوش بالاتری نیز نسبت به انواع روغن ترمز DOT3 و DOT4 دارند.
 • با تمامی فرمولاسیون لاستیک ها سازگار می باشند.

معایب روغنهای DOT5.1 عبارتند از :

 1. این روغن ترمزها آب را جذب می کنند.
 2. توانایی انحلال رنگ را دارند.
 3. دسترسی به آنها مشکل و بسیار گران می باشند.