Today - مهر ۰۴, ۱۳۹۹
مبتکر روشهای نوین CM در ایران

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹

ردیف نام دوره آموزشی مدت دوره تاریخ برگزاری روز برگزاری
۱ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۹/۰۲/۲۷ شنبه
۲ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۹/۰۲/۲۸ یکشنبه
۳ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۹/۰۲/۲۴  چهارشنبه و پنجشنبه
۴ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۹/۰۳/۲۴ شنبه
۵ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۹/۰۳/۲۵ یکشنبه
۶ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۹/۰۳/۲۱  چهارشنبه و پنجشنبه
۷ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۹/۰۴/۲۸ شنبه
۸ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۹/۰۴/۲۹ یکشنبه
۹ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۹/۰۴/۲۵  چهارشنبه و پنجشنبه
۱۰ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۹/۰۵/۲۵ شنبه
۱۱ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۹/۰۵/۲۶ یکشنبه
۱۲ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۹/۰۵/۲۹  چهارشنبه و پنجشنبه
۱۳ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۹/۰۶/۲۹ شنبه
۱۴ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۹/۰۶/۳۰ یکشنبه
۱۵ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۹/۰۶/۲۶  چهارشنبه و پنجشنبه
لطفا جهت ثبت نام در دوره های آموزشی فوق با شماره ۰۲۱۸۸۷۴۷۶۰۵ آقای علیرضا عربی تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب