Today - تیر ۳۰, ۱۳۹۸
مبتکر روشهای نوین CM در ایران

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸

ردیف نام دوره آموزشی مدت دوره تاریخ برگزاری روز برگزاری
۱ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۳/۱۹ یکشنبه
۲ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۳/۲۰ دوشنبه
۳ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۳/۲۲,۲۳  چهارشنبه و پنجشنبه
۴ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۴/۲۳ یکشنبه
۵ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۴/۲۴ دوشنبه
۶ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۴/۲۶,۲۷  چهارشنبه و پنجشنبه
۷ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۵/۱۳ یکشنبه
۸ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۵/۱۴ دوشنبه
۹ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۵/۲۳,۲۴  چهارشنبه و پنجشنبه
۱۰ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه
۱۱ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۶/۲۵ دوشنبه
۱۲ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۶/۲۷,۲۸  چهارشنبه و پنجشنبه
۱۳ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۷/۲۱ یکشنبه
۱۴ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۷/۲۲ دوشنبه
۱۵ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۷/۲۴,۲۵  چهارشنبه و پنجشنبه
۱۶ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۸/۱۹ یکشنبه
۱۷ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۸/۲۰ دوشنبه
۱۸ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۸/۲۲,۲۳  چهارشنبه و پنجشنبه
۱۹ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۹/۱۷ یکشنبه
۲۰ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۹/۱۸ دوشنبه
۲۱ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۹/۲۰,۲۱  چهارشنبه و پنجشنبه
۲۲ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۱۰/۲۲ یکشنبه
۲۳ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۱۰/۲۳ دوشنبه
۲۴ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۱۰/۲۵,۲۶ چهارشنبه و پنجشنبه
۲۵ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۱۱/۲۷ یکشنبه
۲۶ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۱۱/۲۸ دوشنبه
۲۷ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۱۱/۱۶,۱۷  چهارشنبه و پنجشنبه
۲۸ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۱۲/۱۱ یکشنبه
۲۹ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۱۲/۱۲ دوشنبه
۳۰ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۱۲/۲۱,۲۲ چهارشنبه و پنجشنبه
لطفا جهت ثبت نام در دوره های آموزشی فوق با شماره ۰۲۱۸۸۷۴۷۶۰۵ آقای علیرضا عربی تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب