Today - فروردین ۱۵, ۱۳۹۹
مبتکر روشهای نوین CM در ایران

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸

ردیف نام دوره آموزشی مدت دوره تاریخ برگزاری روز برگزاری
۱ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۸/۱۹ یکشنبه
۲ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۸/۲۰ دوشنبه
۳ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۸/۲۲,۲۳  چهارشنبه و پنجشنبه
۴ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۰۹/۲۵ دوشنبه
۵ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۰۹/۲۶ سه شنبه
۶ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۰۹/۲۰,۲۱  چهارشنبه و پنجشنبه
۷ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۱۰/۲۲ یکشنبه
۸ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۱۰/۲۳ دوشنبه
۹ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۱۰/۲۵,۲۶ چهارشنبه و پنجشنبه
۱۰ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۱۱/۲۷ یکشنبه
۱۱ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۱۱/۲۸ دوشنبه
۱۲ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۱۱/۱۶,۱۷  چهارشنبه و پنجشنبه
۱۳ آشنایی با طبقه بندی و استانداردهای روانکارها یک روز ۹۸/۱۲/۱۱ یکشنبه
۱۴ آشنایی با پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی OCM یک روز ۹۸/۱۲/۱۲ دوشنبه
۱۵ دوره آموزشی مدیر کنترل کیفیت تولیدی روغن دو روز ۹۸/۱۲/۲۱,۲۲ چهارشنبه و پنجشنبه
لطفا جهت ثبت نام در دوره های آموزشی فوق با شماره ۰۲۱۸۸۷۴۷۶۰۵ آقای علیرضا عربی تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت البرز تدبیر کاران می باشد ۱۳۹۶ ©

طراحی سایت و بهینه شده توسط شرکت دارت وب